• خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ، درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید.

  • خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ، درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید.

  • خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ، درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید.

  • خواهشمند است در صورت تمایل به شرکت در دوره ، درخواست خود را از طریق تکمیل فرم زیر ارسال نمایید.

دوره آموزش امنیت سایبری مقدماتی - شخصی (ویژه نوروز 97)
روز زمان برگزاری طول دوره شهریه شهریه با تخفیف ساعت شروع و پایان نام استاد محل برگزاری  
- نوروز 97 8 ساعت 1.490.000 ریال 500.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن

دوره آموزش امنیت سایبری مقدماتی - سازمانی (ویژه نوروز 97)
روز زمان برگزاری طول دوره شهریه شهریه با تخفیف ساعت شروع و پایان نام استاد محل برگزاری  
- نوروز 97 16 ساعت 1.990.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن

دوره آموزش امنیت سایبری مقدماتی - شخصی
روز زمان برگزاری طول دوره شهریه شهریه با تخفیف ساعت شروع و پایان نام استاد محل برگزاری  
دوشنبه 96/09/13 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن
یکشنبه 96/09/26 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن
چهارشنبه 96/10/13 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن
یکشنبه 96/10/24 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن
سه شنبه 96/11/10 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن
شنبه 96/11/28 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن
شنبه 96/12/5 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن
دوشنبه 96/12/14 8 ساعت 1.490.000 ریال 990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن

دوره آموزش امنیت سایبری مقدماتی - سازمانی
روز زمان برگزاری طول دوره شهریه ساعت شروع و پایان نام استاد محل برگزاری  
سه شنبه و چهارشنبه 28 و 29 آذر 16 ساعت 1.990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن
شنبه و یکشنبه 16 و 17 دی 16 ساعت 1.990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن
یکشنبه و دوشنبه 29 و 30 بهمن 16 ساعت 1.990.000 ریال 9:00 - 17:00 احمدرضا رستگاریان زاده شرکت ارتباط امن
سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 اسفند 16 ساعت 1.990.000 ریال 9:00 - 17:00 مهدی هوشان شرکت ارتباط امن

توضیحات:

  • همراه داشتن سیستم لپ تاپ با دانشجو جهت تسریع در روند آموزش مورد نیاز می باشد.
  • جزوات آموزشی مورد نياز دوره در محل برگزاری دوره تقدیم دانشجویان می گردد.
  • تاریخ های اعلام شده برگزاری دوره ها، با توجه به زمان به حد نصاب رسیدن افراد، متغیر می باشد؛ لذا خواهشمند است در صورت علاقه مندی به شرکت در هر یک از دوره ها، تاریخ دقیق را با واحد آموزش چک بفرمائید.
  • تاریخ قطعی شروع دوره، پس از به حد نصاب رسیدن متقاضیان دوره، به دانشجویان اعلام می گردد.